logo2.pnglogo_tag.png                                                                      
Hem Branscher Produkter Tjänster Om oss Nyheter Kontakt
flag_en.jpg

Kalibrering

ZRS Testing Systems AB är sedan 2007-10-11 ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025 för att utföra kraft-, läges-, töjnings- och slagseghetskalibreringar på materialprovningsmaskiner. För kostandaförslag och bokning kontakta vår serviceavdelning. Vår ackreditering omfattar följande:

Storhet

Mätobjekt / Mätmetod

Mätområde

Bästa mätförmåga CMC

Metod

Kraft

Kalibrering av drag- och

tryckprovningsmaskiner

Drag- och tryckbealstning:

0,1 N - ≤ 200 N

Drag- och tryckbealstning:

> 200 N - ≤ 250 kN

Dragbealstning:

> 250 kN - ≤ 600 kN

Tryckbealstning:

> 250 kN - ≤ 2 000 kN

0,1% (för maskinklass 0,5)

0,1% (för maskinklass 0,5)

0,2% (för maskinklass 0,5)

0,5% (för maskinklass 0,5)

SS EN ISO

7500-1:2016

Kraft

Kalibrering av drag- och

tryckprovningsmaskiner

Drag- och tryckbealstning:

0,1 N - ≤ 200 N

Drag- och tryckbealstning:

> 200 N - ≤ 250 kN

Dragbealstning:

> 250 kN - ≤ 600 kN

Tryckbealstning:

> 250 kN - ≤ 2 000 kN

0,1%

0,1%

0,2%

0,5%

ASTM E4-16

Längd

Kalibrering av töjnings-

mätare, extensometer för enaxlig provningsmaskin

± 60 mm

0,15%, dock lägst

0,5 μm (maskinklass 0,5)

SS EN ISO 9513:2012/

AC:2013

Längd

Kalibrering av töjnings-

mätare, extensometer för enaxlig provningsmaskin

± 60 mm

0,15%, dock lägst

0,5 μm (maskinklass B-1)

ASTM

E83-16

Längd

Kalibrering av längdmätningssystemet och enheter använda i materialprovningsmaskiner

± 60 mm

0,15%, dock lägst

0,5 μm

ASTM

E2309/

E2309M-16

Längd

Kalibrering av

längdmätningssystemet via travers eller kolv på enaxlig provningsmaskin och enheter

± 60 mm

0,15%, dock lägst

0,5 μm (maskinklass 0,5)

5.11 Utg 4
SS EN ISO 9513:2012/

AC:2013

Längd

Kalibrering av mätgivare för dimensionsmätning av provstavar

tjock-, bredd- och diamter

0,3 - 3 mm tjocklek

3,0 - 26 mm tjocklek

3,0 - 26 mm bredd

3,0 - 26 mm diameter

0,23 % lägst 0,7 µm

0,02 % lägst 0,8 µm

0,02 % lägst 0,8 µm

0,08 % lägst 2,4 µm

ZRS metod

5.24 utg 2

Slagseghet Verifiering av slagprovningsmaskiner Direkt 0 - 750 J
Indirekt 15 - 200 J
3 % SS EN ISO
148-2:2008
Slagseghet Verifiering av slagprovningsmaskiner Direkt 0 - 750 J
Indirekt 13 - 244 J
0,7 %

ASTM

E23-16b

Kraft

Veifiering av betongpress

Provning av hårdnad betong - Tryckhållfasthet

Utan ackreditering

200 kN - 2 000 kN 0,5 % (maskinklass 1)

EN 12390-4

(exkl 4.1.2, 4.1.4

och Annex A)

Hårdhet

Brinell

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning

3 - 650 HBW

1,5 %
Undantag kapitel 4.3

intryckskropp

SS EN ISO

6506-2:2014

Hårdhet

Vickers

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning
HV 0,01 - 120

1 %

Undantag kapitel 4.3

intryckskropp

SS EN ISO

6507-2:2006

Hårdhet

Rockwell

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning
HR 10 - 130

0,5 %

Undantag djupmätningssystem

intryckskropp

SS EN ISO

6508-2:2015

Hårdhet

Knoop

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning
HK 5 - 2999

1 %

Undantag kapitel 4.3

intryckskropp

SS EN ISO

4545-2:2005

Hårdhet

Brinell

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning

3 - 650 HBW

1,5 %

Undantag kapitel A3.1

intryckskula

ASTM

E10-15a

Annex A1

Hårdhet

Rockwell

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning

HR 10 - 130

0,5 %

Undantag djupmätningssystem

intryckskropp

ASTM

E18-16

Annex A1

Hårdhet

Vickers

Kontroll och kalibrering av provningsutrustning
HV 10 - 130

0,5 %

Undantag

intryckskropp

ASTM

E384-11

Ladda ner ackrediteringens omfattning PDF »

Ladda ner ackrediteringscertifikat  PDF »